Parogenerátory vertikální, žárotrubné, s vnitřní spalovací

komorou, typ STFV dvoutahové

Typ Jmenovitý tlak (bar) Výroba páry (Kg/h) Váha (Kg) Šířka (mm) Hl. (mm) V (mm)
100 6 100 200 800 600 1300


Podrobné údaje o kotlích typu STVF na dotázání info@elaren.cz

nahoru